Kjøpsvilkår

Innledning

Dette kjøpet er regulert av følgende standard kjøpsvilkår for forbrukerkjøp av varer over Internett. Følgende kjøpsvilkår gjelder for internettsalg på www.seeland.com og gjelder for privatkunder som er over 18 år og bosatt i Norge. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Om selskapet og parter

Nettsiden eies av OUTFIT INTERNATIONAL A/S, Greve Main 10, 2670 Greve, Danmark, CVR. 15049847 («selger», «vi», «oss»). Onlinekjøp på hjemmesiden er bindende når denne har blitt bekreftet av både selger og den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen («kjøper, «du», «deg», «din» eller «ditt»).

Norsk selskapsinformasjon:
Outfit International A/S
Greve Main 10
2670 Greve, Denmark
Org. nr.: 919 806 133

+47 23 96 18 78
webshop@seeland.com

Avtalen

Avtalen består av disse kjøpsvilkårene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom selger og kjøper foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og merverdiavgift. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Betaling

Du kan betale med følgende betalingsmetoder på www.seeland.com:

Kortbetaling

Kortbetalinger gjøres kryptert gjennom vår betalingspartner Adyen. Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Vi tar imot følgende kort: Visa, Maestro, MasterCard, Apple Pay, Google Pay, UnionPay, Discover, American Express, Diners Club, JCB, Trustly.

Klarna fakturabetaling

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen. Ved betaling med faktura er betalingstiden 30 dager fra den dag varene sendes fra oss. For å kunne betale med faktura krever vår betalingspartner ditt personnummer for å gjennomføre en kredittvurdering samt at din bestilling sendes til din registrerte adresse i Folkeregisteret. Her kan du lese Klarnas vilkår for fakturabetaling.

Det tilkommer ingen fakturaavgift hvis du velger å betale med Klarna Faktura. Om betalingen uteblir, tilkommer en påminnelsesavgift og forsinkelsesrente etter Klarnas regler og standardavgifter. Om betalingen etter dette fortsatt ikke skjer vil saken bli sendt til inndrivelse hos inkassobyrå, ekstra kostnader kan da påløpe.

Klarna Delbetaling

Du har også mulighet til å velge Klarna Delbetaling og Klarna Konto. Akkurat som når du kjøper med vanlig faktura, får du varene før du betaler. Du kan velge å dele din betaling på 6, 12 eller 24 måneder. Klarna Konto deler opp dine fakturaer så du kun mottar én faktura hver måned, hvor alle Klarnafakturaer du har handlet for den seneste måneden er samlet. Her kan du lese Klarnas delbetalingsvilkår og Klarna Konto-vilkår.

PayPal

PayPal (kortbetaling og PayPal-konto). Betal raskere og sikrere gjennom PayPal. Ved å betale med PayPal kan du enten bruke din eksisterende PayPal-konto eller gå videre uten å tidligere ha en konto og betale med et betalings- eller kredittkort. For mer informasjon, gå til www.paypal.com.

Levering

Din bestilling leveres med DHLtil nærmeste utleveringssted/til din adresse/til bedriftsadresse. Bestillinger gjennomført i helger og helligdager sendes som regel førstkommende hverdag. Merk at vi ikke leverer til Svalbard, Jan Mayen eller Bjørnøya mellom 1. oktober og 30. april.

Leveringstid

Vår normale leveringstid er 1-3 virkedager etter at din ordre har blitt sendt. På varer som ikke er på lager er leveringstiden lengre. Det framgår i så fall i handlekurven og i kassen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår, leverer vi varen til deg uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra deg. Levering er skjedd når kjøperen, eller kjøperes representant, har overtatt varen.

Fraktkostnad

En fraktkostnad på 99 kr tilkommer på alle bestillinger (under 999 kr). Frakten er gratis på bestillinger over 999 kr.

Ikke mottatt ordre

Dersom leveransen ikke stemmer overens med informasjonen som står på ordrebekreftelsen din, ber vi deg kontakte kundeservice på webshop@seeland.com eller per telefon +47 23 96 18 78. Vi kommer til å undersøke saken så fort som mulig og hvis det har skjedd en feil, sender vi riktig produkt eller tilbakebetaler beløpet, avhengig av hva som avtales og er mulig. Eventuell returfrakt og frakten for en ny vare betales ikke av kunden ved slike tilfeller.

Forsinket levering

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 • Oppfyllelse - Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.
 • Heving - Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.
 • Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.
 • Erstatning - Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap, som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll, som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Transportskade- og risiko

Outfit International A/S er ansvarlig for bestillingen din frem til du fysisk har mottatt den. Dersom du mottar din bestilling med synlige skader på emballasje og/eller produkter ber vi deg om å så raskt som mulig, og uten unødig forsinkelse, å kontakte kundeservice på webshop@seland.com eller per telefon +47 23 96 18 78. På samme måte er det du som kunde som bærer ansvaret for pakken og produktene ved en eventuell retur. Vi anbefaler derfor at du velger en fraktmetode der forsendelsen kan spores ved retur. Vi anbefaler også at du tar vare på kvitteringen fra pakkeleverandøren du bruker ved en eventuell retur.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 90 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema før avtaleinngåelsen. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller testing av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Tilbakebetaling

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til varene er mottatt fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. Tilbakebetaling skjer alltid til samme betalingsmåte som benyttes ved den opprinnelige bestillingen, om ikke annet er særskilt avtalt.

Retur

Du skal fylle ut et returskjema og vedlegge dette når du sender returen. Du kan enten benytte denne standardblanketten hvis du benytter deg av angreretten eller returskjemaet som fulgte med i pakken din. Vi anbefaler at du benytter returskjemaet som fulgte med i pakken når du mottok ordren din.

Bytte

Vi tilbyr dessverre ingen direktebytter. Hvis du ønsker å bytte en vare, må du returnere det uønskede produktet og deretter bestille den ønskede varen på nytt.

Returadresse

Outfit International A/S
Greve Main 10
2670 Greve, Denmark

Reklamasjonsrett

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Det finnes utvalgte produkter på www.seeland.com som har utvidet reklamasjonsrett på fem år. Dette er opplyst på produktsiden til de gjeldende produktene.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

 • Retting eller omlevering - Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende varer. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.
 • Prisavslag - Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.
 • Heving - Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Dersom du har mottatt en defekt eller et feil produkt ber vi deg vennligst kontakte vår kundeservice på webshop@seeland.com eller per telefon +47 23 96 18 78, så hjelper vi deg videre og finner en løsning på problemet. Hvis du kontakter oss angående en reklamasjon, ønsker vi at du opplyser ordrenummeret ditt, produktnavnet på produktet som reklameres på eller produktnummer, i tillegg til en kort forklaring om hva som er feil/mangelen ved varen.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 • Oppfyllelse
  Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom det ventes urimelig lenge med å fremme kravet.
 • Heving
  Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.
 • Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
  Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.
 • Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Les mer i vår Personvernerklæring.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Angreskjema

Ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester.

Fyll ut og returner dette skjemaet bare dersom du ønsker å gå fra avtalen.

Utfylt skjema sendes til:

Outfit International A/S, Greve Main 10, 2670 Greve, Danmark
webshop@seeland.com

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende: (sett kryss)

 • __ varer (spesifiser på linjene nedenfor)
 • __ tjenester (spesifiser på linjene nedenfor)

_________________________________________________

_________________________________________________


Sett kryss og dato:

Avtalen ble inngått den(dato) __________________ (ved kjøp av tjenester)
Varen ble mottatt den (dato) ___________________ (ved kjøp av varer)


Forbrukerens/forbrukernes navn:

_________________________________________________

Forbrukerens/forbrukernes adresse:

_________________________________________________

Dato: ________________

Forbrukerens/forbrukernes underskrift (bare dersom papirskjema benyttes)

_________________________________________________