Activity

Drevjakt

Att driva viltet kräver mer av din utrustning. Under en drevjakt kan du behöva gå genom tät och svårframkomlig terräng, och din utrustning måste stå pall för detta. Kriterierna för vårt produkturval inkluderar: hållbarhet, vindtäthet, vattentäthet och aktiv design.